Åsmund

Åsmund Gylder

Garden man.png
LifLaga-ren.png

Foto av: Thomas Aleksander Hagen

Åsmund Gylder
"Vidrimmer"
24.10.1971

(Ungdomsarbeider, forfatter, komponist, musiker og sanger)
 

Åsmund Gylder er ungdomsarbeider, og en aktiv skikkelse i Bydel Stovner, nord-øst i Oslo.

Åsmund Gylder er blant annet ansvarlig for fredsprosjektet One People - som igjen er

ansvarlig for epleprosjektet Líf laga.

Åsmund sitter i styret i Stiftelsen Marcello Haugen der det jobbes med å spre korrekt og nyttig informasjon om mystikeren Marcello Haugen.


Den 23. november 2006 ble Åsmund Gylder tildelt Hans Christian Ostrøs minnepris.

I pressemeldingen sto det; "Åsmund Gylder tildeles årets Hans Christian Ostrøs minnepris fordi han skaper nye multikulturelle musikalske uttrykk for nye arenaer gjennom fredsprosjektet ” One People”, for sitt arbeid som brobygger mellom forskjellige kulturer, og for sin glødende entusiasme og sterke idealisme for fredsarbeid, forbrødring og sameksistens mellom mennesker av ulik nasjonalitet, med ulik bakgrunn og ståsted."

Åsmund var frontfigur i Soldogg, en viserockgruppe fra Oslo. Soldogg ble dannet i 1994 av Åsmund Gylder (vokal, gitar) og Kristian Sveen (gitar). De øvrige medlemmene var, Yngve Hågvar (bass) og Atle Borgeteien (trommer). Bandnavnet Soldogg ble hentet fra en norsk kjøttetende plante.  I 2004 ga Åsmund ut albumet "Gnist" under artistnavnet Gylder.

Gjennom One People har Åsmund stått bak og produsert albumene "Tatanka" (2007), "Teranga" (2009), "Inhumanity" (2011) og "One Prayer"(2015)

Linker:

Soloprosjektet Gylder

Soldogg

One People

One Prayer

 

Kontakt