Video til låta kyss (2004)
Video til låta kyss (2004)
Eagle talk video with Mari Boine and Tatanka Ohitika (One People 2006)
Eagle talk video with Mari Boine and Tatanka Ohitika (One People 2006)
Soldogg md låta
Soldogg md låta "Svik" på NRK (2000)

Linker

Åsmund Gylder
Hagaveien 6B
0980 Oslo

onelove@gylder.no

Gyldergitar


------------------------
Screen Shot 2014-01-11 at 10.25.34
------------------------
Screen Shot 2014-01-11 at 10.22.13
------------------------
Screen Shot 2014-01-11 at 10.20.27

gyldertatoo3