One People

Åsmund Gylder er også drivkraften i fredsprosjektet One People, som er en møteplass for kreativt samarbeid på tvers av religion, kultur og etnisk tilhørighet. Prosjektene One People Trust ønsker å bidra til nyskaping innen fredsarbeid i form av musikkutgivelser, konserter, kunstutstillinger, bokutgivelser, seminar om fred, workshops for barn og ungdom og samarbeid med skoler.


collage_lb_image_page3_15_1

One People

collage_lb_image_page3_13_1
collage_lb_image_page3_14_1
collage_lb_image_page3_12_1
collage_lb_image_page3_18_1