Diversity
Foto: Thomas Haugersveen


Åsmund Gylder - født 24.10.1971. (forfatter, komponist, musiker og sanger)

Åsmund er et norskt navn sammensatt av de norrøne ordene ås (gud) og av mundr som betyr «gave», eller munir som betyr «vern» / «beskyttelse».
Åsmund Gylder var frontfigur i Soldogg, en viserockgruppe fra Oslo. Soldogg ble dannet i 1994 av Åsmund Gylder (vokal, gitar) og Kristian Sveen (gitar).

Åsmund Gylder er også ansvarlig for fredsprosjektet One People, som er en møteplass for kreativt samarbeid på tvers av religion, kultur og etnisk tilhørighet. One People ønsker å bidra til nyskaping innen fredsarbeid i form av musikkutgivelser, konserter, kunstutstillinger, bokutgivelser, seminar om fred, workshops for barn og ungdom og samarbeid med skoler.

Åsmund sitter også i styret i Foreningen Marcello Haugens Venner der det jobbes med å spre korrekt og nyttig informasjon om mystikeren Marcello Haugen.facebook_Icon250
Gylder på Facebook.

Kontakt

Åsmund Gylder
Hagaveien 6B
0980 Oslo

onelove@gylder.no

Gyldergitar


------------------------
Screen Shot 2014-01-11 at 10.25.34
------------------------
Screen Shot 2014-01-11 at 10.22.13
------------------------
Screen Shot 2014-01-11 at 10.20.27

gyldertatoo3